Photographer

Birding Site

Recordist

ARTAMIDAE Woodswallows > White-breasted Woodswallow

go to the next photo id 3398go to the previous photo id 3396
image 3397 of White-breasted Woodswallow

Click the image to enlarge

White-breasted Woodswallow

Latin Name : Artamus leucorhynchus

Site Name : Sepilok

Photographer : SITORUS, Jordan

Date : 2010-04-03

Notes :