Photographer

Birding Site

Recordist

ORIOLIDAE Orioles > Bornean Oriole

go to the previous photo id 8340
image 8341 of Bornean Oriole

Click the image to enlarge

Bornean Oriole

Latin Name : Oriolus hosii

Site Name : Paya Maga

Photographer : NAZRUL, Maswalee

Date : 2019-10-17

Notes :