Photographer

Birding Site

Recordist

LANIDAE Shrikes > Tiger Shrike

go to the next photo id 7394go to the previous photo id 2853
image 7118 of Tiger Shrike

Click the image to enlarge

Tiger Shrike

Latin Name : Lanius tigrinus

Site Name : Kota Kinabalu

Photographer : MARK, Jasnnie

Date : 2014-10-11

Notes :