Photographer

Birding Site

Recordist

LANIDAE Shrikes > Brown Shrike

go to the next photo id 5467go to the previous photo id 3253
image 3352 of Brown Shrike

Click the image to enlarge

Brown Shrike

Latin Name : Lanius cristatus

Site Name : Tabin

Photographer : REYES, Azahari

Date : 0000-00-00

Notes :