Photographer

Birding Site

Recordist

SYLVIIDAE Old World Warblers > Bornean Stubtail

go to the next photo id 6834go to the previous photo id 3676
image 5874 of Bornean Stubtail

Click the image to enlarge

Bornean Stubtail

Latin Name : Urosphena whiteheadi

Site Name : Sabah

Photographer : BAKAR, John Nizam

Date : 0000-00-00

Notes :