Photographer

Birding Site

Recordist

PHASIANIDAE Pheasants, Partridges, Quail > Bornean Peacock Pheasant

go to the next photo id 7820go to the previous photo id 7327
image 7328 of Bornean Peacock Pheasant

Click the image to enlarge

Bornean Peacock Pheasant

Latin Name : Polyplectron schleiermacheri

Site Name : Sungai Wain

Photographer : KU, Kok On

Date : 2015-04-15

Notes : Male