Photographer

Birding Site

Recordist

PHASIANIDAE Pheasants, Partridges, Quail > Bornean Peacock Pheasant

go to the next photo id 7328go to the previous photo id 7326
image 7327 of Bornean Peacock Pheasant

Click the image to enlarge

Bornean Peacock Pheasant

Latin Name : Polyplectron schleiermacheri

Site Name : Sungai Wain

Photographer : NG, Calvin

Date : 2015-04-15

Notes : Male