Photographer

Birding Site

Recordist

PHASIANIDAE Pheasants, Partridges, Quail > Bornean Peacock Pheasant

go to the next photo id 7326go to the previous photo id 4969
image 6948 of Bornean Peacock Pheasant

Click the image to enlarge

Bornean Peacock Pheasant

Latin Name : Polyplectron schleiermacheri

Site Name : Sungai Wain

Photographer : RAJAH, Roger

Date : 2013-11-18

Notes : Male