Photographer

Birding Site

Recordist

ORIOLIDAE Orioles > Bornean Oriole

go to the next photo id 8341go to the previous photo id 8339
image 8340 of Bornean Oriole

Click the image to enlarge

Bornean Oriole

Latin Name : Oriolus hosii

Site Name : Paya Maga

Photographer : NAZRUL, Maswalee

Date : 2019-10-17

Notes :