Photographer

Birding Site

Recordist

ORIOLIDAE Orioles > Bornean Oriole

go to the next photo id 6392go to the previous photo id 6407
image 6391 of Bornean Oriole

Click the image to enlarge

Bornean Oriole

Latin Name : Oriolus hosii

Site Name : Paya Maga

Photographer : YEO, Siew Teck

Date : 2011-04-06

Notes :